หน้าที่งานบัญชีการเงิน

สมัครงานบัญชีการเงิน

การสมัครงานบัญชีการเงินกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นสาขาอาชีพที่กำลังมาแรงในขณะนี้ กำลังเป็นที่ต้องการของบริษัทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในภาครัฐหรือบริษัทในเครือเอกชนทั้งหลาย รวมทั้งบริษัทเกิดใหม่เกี่ยวกับธุรกิจสตาร์ทอัพต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่จะต้องการส่วนงานในด้านการเงิน การบัญชี ซึ่งมักจะมีความเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวรายรับรายจ่ายและผลประกอบการของบริษัทเป็นหลัก รวมทั้งการตรวจสอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ล้วนแล้วแต่เป็นหน้าที่ของฝ่ายบัญชีการเงินทั้งสิ้น จึงเป็นที่ต้องการของบริษัททุกแห่ง 

ความสำคัญของเจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน 

เนื่องจากต้องมีการใช้ความรู้ความสามารถที่ค่อนข้างเฉพาะทาง ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและความรู้ในด้านนี้โดยตรง ซึ่งหน้าที่และความรับผิดชอบหลักที่มักจะถูกระบุอยู่ในการสมัครงานบัญชีการเงินนั่นก็คือ 

  1. ต้องสามารถดำเนินการเกี่ยวกับงบการเงิน การเคลื่อนไหวต่าง ๆ ภายในบัญชีของบริษัท สามารถทำงบดุลเกี่ยวกับตัวเลข เพื่อแสดงสถานะของผลประกอบการว่ากำลังอยู่ในสภาวะขาดทุนหรือได้กำไร โดยตัดสินออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์และสรุปข้อมูลเป็นรายเดือนและรายปีส่งให้กับผู้บริหารในการวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดและการบริหารต่อไป 
  1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวเลขต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการโอน ชำระ วางมัดจำของลูกค้า ที่ชำระเข้ามากับบริษัทหรือค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อสิ่งของหรือเครื่องมือต่าง ๆ ของแผนกแต่ละแผนก มีความถูกต้องมีความเหมาะสม มีจำนวนและราคาที่สอดคล้องกันหรือไม่ โดยจะต้องคอยติดตามผลการอนุมัติจากผู้บริหารในการจัดสั่งซื้อและดำเนินการเบิกเงินในส่วนนั้น เพื่อให้แผนกจัดซื้อนำไปใช้งานซื้อสินค้าตามที่เบิกจริงได้ 
  1. จะต้องตรวจสอบเครดิตบูโรของลูกค้าว่าลูกค้ามีวินัยในการชำระสินค้าหรือติดแบล็คลิสต์อยู่หรือไม่ เพื่อจัดทำเอกสารในการกำหนดวงเงิน ให้ลูกค้าสามารถดึงรอบบิลโดยแบ่งค่าใช้จ่ายในการชำระแบบเครดิตเป็นรอบการชำระ เพื่อความสะดวกและความสบายใจของลูกค้าได้ 
  1. ผู้ที่จะมาสมัครงานบัญชีการเงินควรจะต้องมีความโปร่งใส ซื่อตรงและชัดเจนในการทำงาน ไม่มีประวัติการยักยอกบริษัทหรือความผิดร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับการเงิน สามารถตรวจสอบได้ทำงานด้วยความรวดเร็วตรงไปตรงมา ไม่คดโกงบริษัท มองเห็นถึงผลประโยชน์ของบริษัทมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง ต้องมีความรอบคอบและความอดทนสูงในการทำงานเกี่ยวกับตัวเลขจำนวนมาก ๆ และต้องแข่งกับเวลา เพราะลูกค้าไม่สามารถรอการบริการที่นานจนเกินไปได้ ในหลายหลายครั้งฝ่ายขายมักจะต้องตกลงราคาสินค้าและเงื่อนไขการชำระสินค้ากับลูกค้าก่อน จึงมีการตกลงซื้อขายกัน ทางฝ่ายการเงินและการบัญชีจึงต้องเร่งมือในการตรวจสอบประวัติของลูกค้า เพื่อทำการเปิดประวัติซื้อขายและกำหนดวงเงินเครดิตรอบชำระต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลให้ฝ่ายขายไปเจรจาต่อรองกับลูกค้าต่อไป ซึ่งในส่วนนี้จะต้องใช้ความรวดเร็วและความแม่นยำสูงไม่ควรมีการผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้นเพราะจะทำให้บริษัทอาจเสียหายเป็นอย่างมาก