การทำความสะอาดลิฟท์อย่างถูกวิธี

ทำความสะอาดลิฟท์

สภาพแวดล้อมในปัจจุบันและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคร้ายอย่าง COVID-19 ได้ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวในเรื่องของการทำความสะอาดที่เข้มงวดมากขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่สาธารณะที่ต้องมีการใช้งานร่วมกัน ลิฟท์เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกอีกอย่างหนึ่งที่หลาย ๆ หน่วยงานและองค์กรหันมาให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นพื้นที่ปิดและมีการสัมผัสโดยผู้ใช้งานมากหน้าหลายตาบ่อยครั้งในแต่ละวัน ซึ่งอาจกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และสิ่งสกปรกที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ไม่ว่าจะเป็นพื้นลิฟท์ ผนัง ราวจับ กระจก หรือแม้แต่บนพื้นผิวของปุ่มต่าง ๆ

การทำความสะอาดร่องธรณี ร่องธรณีของประตูลิฟท์มักเต็มไปด้วยฝุ่น เศษผง และเศษขยะชิ้นเล็ก ชิ้นน้อย แม้แต่ก้อนหินขนาดเล็ก คุณสามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อกำจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกเหล่านี้ จากนั้น จึงทำความสะอาดอีกครั้งด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนด้วยการใช้ผ้าชุบน้ำยา และเช็ดในร่องธรณีประตู และเช็ดซ้ำอีกครั้งด้วยผ้าแห้ง
การทำความสะอาดบ่อลิฟท์ บ่อลิฟท์เป็นส่วนที่หลาย ๆ คนนึกไม่ถึงว่าจะสกปรก แต่จริง ๆ แล้วบ่อ ลิฟท์นั้นเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกมากมายเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเศษขยะหรือฝุ่นละอองที่อาจตกลงมา ตามช่องว่างระหว่างประตูลิฟท์และสะสมอยู่ในบ่อลิฟท์ด้านล่างของห้องโดยสารลิฟท์ เมื่อสะสมมาก เข้า ขยะเหล่านี้อาจรบกวนกลไกการเคลื่อนที่ของลิฟท์ได้ ดังนั้น ควรทำความสะอาดบ่อลิฟท์อย่าง สม่ำเสมอด้วยการนำเศษขยะออกและใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อขจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกที่สะสมอยู่ และยัง ช่วยป้องกันการระบาดของสัตว์รังควาน อาทิ หนูและแมลงต่าง ๆ ได้อีกด้วย

การทำความสะอาดลิฟท์ จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าของลิฟท์ เจ้าของอาคาร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลสถานที่ที่ต้องยกระดับการทำความสะอาดลิฟท์ให้เป็นหนึ่งในกิจวัตรการทำความสะอาดที่ควรดำเนินการทุกวัน ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการดูแลด้านความสะอาดและรักษาสุขอนามัยที่ดีให้กับผู้ใช้งาน ผู้มาเยือน รวมถึงพนักงานทุกคนในองค์กร อย่างไรก็ตาม การทำความสะอาดลิฟท์ไม่ได้เป็นเพียงการถูพื้นหรือใช้ผ้าเช็ดตามพื้นผิวต่าง ๆ เท่านั้น แต่การทำความสะอาดลิฟท์ที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพจะต้องมีการดำเนินการอย่างถูกวิธีอีกด้วย